Altı Buçuk Nedir?

Bu bloğun adı “altı buçuk,” çünkü gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların aldıkları eğitim ortalama 6.5 yıl. Bu da, yaklaşık olarak ilkokul diplomasına denk. Gelir düzeyi yüksek olan ülkelerdeki insanların ortalama eğitim seviyelerinin 12 yılın űzerinde olduğunu dikkate aldığımızda, bu çarpıcı bir istatistiktir.

Dünyanın bir çok ülkesinde çocuklar 6 yaşında okula başlarlar. Demek oluyor ki, gelişmekte olan bir ülkedeki ortalama insan 12 veya 13 yaşında eğitimini tamamlamış ve bu yaştan sonra bir daha okul yűzű görmemiştir.

Aşağıdaki harita, dűnya űzerinde 25 yaş ve üzeri kişilerin aldıkları ortalama eğitim sürelerini gösteriyor. Kırmızı ülkelerde yaşayan insanların ortalama eğitimi 7 yıldan az iken, pembe renk ile belirtilen ülkelerde eğitim süresi 7 ila 9 yıl arasında değişiyor. Sarı ülkelerdeki ortalama eğitim dűzeyi 9 – 12 yıl arasıyken, ortalama eğitim yeşil ülkelerde 12 yıldan fazla. Görűlduğű gibi, bir çok űlkede ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, insanlar orta okul düzeyinde bile eğitim almamış  durumdalar.

Averageyearsofeducationaroundtheworld-5(Kaynak: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, 2013. Vol. 104, pp.184-198.)

Eğitim düzeyi dűşűk űlkeler ciddi zorluklarla karşı karşıyadırlar. Yüksek eğitimli ülkelere kıyasla fakirdiler. Az eğitimli ülkelerde çalışanlar daha az üretkendir. Eğitim dűzeyi dűşűk űlkelerde demokrasi iyi çalışmamaktadır. Bu űlkelerin yurttaşlarının sağlık dűzeyleri dűşűktűr. Bu ülkelerde yaşayan kadınların karşı karşıya oldukları ekonomik ve sosyal sorunlar daha fazla ve daha ciddidir. Az eğitimli ülkelerdeki çocukların bebeklik çağında ölüm oranı daha yűksek, ve insanların hayat sűresi yüksek eğitimli ülkelere nazaran daha kısadır.

Elbette ki, yüksek gelirli ülkelerde yaşayan az eğitimli insanlar da var. Bu insanlar da, fakir ülke yurttaşının derdi olan bir çok sorunu yaşamaktadırlar. Örneğin, gelir dűzeyleri dűşűktűr, ve sağlık durumları daha kötüdür.

Ekonomistlerin tanımladığı űzere, beşeri sermaye, bireylerin verimlilik kapasitelerinin göstergesidir.  Bireylerin beşeri sermayeleri, eğitim, sağlık gibi etkenlerin gelişmesiyle artar. Eğitim ise, beşeri sermayenin ana unsurudur.  Bilimsel ekonomik araştırmalar, eğitimin ekonomik, sosyal ve politik göstergeler üzerinde  hem direkt, hem de dolaylı etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Bu bloğun amacı, beşeri sermayenin insan refahını artırmada oynadığı önemli rolün altını çizmek. Bu nedenle, beşeri sermayenin, ve özellikle de eğitimin ekonomik etkilerine yoğunlaşan şu gibi soruların bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen cevaplarını dile getirmeyi planlıyorum: Eğitim düzeyinin artmasının insanların gelirine etkisi nedir? Annenin eğitim düzeyi yükseldiğinde çocuğun sağlığı ve öğrenme yeteneği nasıl etkilenir? Toplumda suç teşkil eden durumlara ve yolsuzluğa ne tür etkenler neden olur? Eğitim, toplumun kültürel değerleri etkileyebilir mi? Eğitimin ırkçılık üzerinde etkisi var mıdır? Siyasetçi davranışlarını güdüleyen faktörler nelerdir? İnsanların inançları, eğitim düzeyleri arttıkça değişir mi? Kültürel faktörler, ekonomik davranışları ve ekonomik göstergeleri nasıl etkiler? Neden bazı ülkelerde kadınlar iş gücüne katılmazlar? Kadınların söz sahibi olduğu ülkelerin ekonomileri daha mı iyi işler? Űlkedeki kurumların kalite dűşűklűğű, űlke insanlarını dürüst olmayan davranışlara teşvik eder mi?

Bu blog, makro-ekonomik meseleler üzerine odaklanan bir çok kaynak mevcut olduğu halde, bireyin, hane halkının, şirketlerin ve çalışanların davranışlarını ekonomi bilimi çerçevesinde tartışan az sayıda blog olduğuna dikkat çeken dostların isteklerine cevaben yaratıldı. Umarım bu blog yararlı bilgiler sunabilir ve burada bahsi geçecek konuların önemi űzerine dikkat çekebilir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>